ENGLISH

Kurumsal

    Arkem Kimya San. ve Tic. A.Ş. entegre yönetim sistemi kapsamı, kimyasal hammaddelerin tedariği ve satışıdır. Faaliyetler İstanbul merkez yönetiminde iç/dış husus ve ilgili taraf beklentileri değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Nakliye, depolama, terminal hizmetleri ve elleçleme faaliyetleri dış kaynaklı olarak yönetilmektedir. İstanbul merkez ofis çevresinde okul, binalar ve ormanlık alanlar bulunmaktadır. Şirket faaliyetleri gereği emisyon salımı, gürültü ve alıcı ortam deşarjı mevcut değildir. Ofis kaynaklı atıklar mevzuat kapsamında yönetilmekte ve sıfır atık faaliyetleri sürdürülmektedir.


  Kalite Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda kimyasal hammaddelerin tedariği, depolanması ve dağıtımını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirir. Müşteri memnuniyetini, kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak görür ve Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmayı iş odağında tutar. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

  Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • Kaliteli ürün ve hizmeti, doğayı ve insanı gözeterek güvenli koşullarda sunmayı,
 • Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere hızlı çözümler üreterek memnuniyetlerini sağlamayı,
 • Uygun olmayan ürün yönetimi kapsamında kalıcı çözümler üreterek, sürdürülebilir aksiyonlar ile hata tekrarı yaşanmamasını güvence altına almayı,
 • Çalışanlarımızın eğitimlerini önemseyerek, kalite yönetim sistemini geliştirecek ve iyileştirecek fikir üretmelerini desteklemeyi,
 • Her bir sürecimize konu olan ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı, süreçleri bu ihtiyaç ve beklentileri karşılama yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • Tedarikçiler, üçüncü taraf imalatçılar ve lojistik şirketleri dahil tüm iş ortaklarımızla katma değerli ilişkiler kurarak kalite şartlarının sağlanmasını garanti altına almayı,
 • Operasyonları, tabi olunan tüm mevzuat şartlarına uyum sağlayarak gerçekleştirmeyi,
 • Olası riskleri ve fırsatları gerçekleşmeden önce belirleyip aksiyonları planlamayı ve yol haritaları çıkarmayı,
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, kalite performansını ve hizmet seviyesini geliştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz için gerekli olan her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.


 • Çevre Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda, üstlendiği operasyonların çevreyi koruma ve geliştirme taahhüdü ile yürütülmesini sağlar. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

  Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • İlgili tüm çevre yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını arttırmayı,
 • Faaliyetleri kapsamındaki risklerini ve çevre üzerindeki etkilerini tespit edip, en aza indirmeyi, oluşabilecek çevre kirlilikleri ile ilgili önlem almayı ve çevreyi korumayı,
 • Yasal otoriteler, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile çevresel konularda iş birliği içinde olmayı,
 • Atık yönetimi uygulamaları kapsamında atık oluşumunu kaynağında önlemeyi, geri dönüştürmeyi, oluşan atıkları yönetmeliklere uygun bir şekilde biriktirip bertaraf etmeyi,
 • Amaç ve hedefler ile çevresel faaliyetler konusunda başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşları bilgilendirmeyi ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Doğal kaynakları etkin kullanmayı taahhüt ederiz.


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

    Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sektörün önde gelen ve güvenilir kuruluşu olarak, kurumsal değerleri doğrultusunda, üstlendiği operasyonların insan sağlığını koruma ve iş güvenliğini sağlama taahhüdü ile yürütülmesini sağlar. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni benimser ve tüm süreçlerinde uygular.

  Bu amaçla, Yönetim Kurulu olarak;

 • İlgili tüm İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirerek performans arttırmayı,
 • Yasal otoriteler, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iş birliği içinde olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kapsamında tehlikeleri kaynağında önlemeyi ve riskleri azaltmak üzere planlamalar yapmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerine ulaşmak üzere performans kriterlerini oluşturmayı ve izlemeyi,
 • Operasyonlar sırasında iş kazası meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için çalışmaları planlamayı,
 • Organizasyonun tüm seviyesindeki çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda katılımlarını güvence altına almayı ve tüm çalışanlardan gelen fikir ve önerileri karar süreçlerine dahil etmeyi,
 • Tüm çalışanlara sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırabilmek adına gerekli eğitimlerin planlanmasını taahhüt ederiz.


 • Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
  Levend Kokuludağ