ENGLISH

Kurumsal

  • İş yapış biçimi, yenilikçiliği ve benimsediği değerler ile sektörüne öncülük etmek,
  • Dürüst çalışma ilkelerine ve üstün iş ahlakına uymak,
  • İçinde bulunduğu topluma ve ülkesine faydalı bir şirket olmak,
  • Müşterilerinin beklentilerine istikrarlı biçimde en üst seviyede yanıt vermek,
  • İş ortaklarıyla olan ilişkilerde yasalara ve ahlaki değerlere saygılı bir biçimde karşılıklı fayda yaratmak,
  • İnsan kaynağını sürekli geliştirmek, gelişen insan kaynağından aldığı güçle her geçen gün daha iyiyi ortaya koymak,
  • Sürdürebilirlik anlayışı içerisinde çevreye duyarlı olmak,
  • Yapılan tüm aktivite ve süreçlerde çevre hassasiyetini öncelikli bir ilke olarak benimsemek.